Advocaat arbeidsrecht? Een advocaat arbeidsrecht is er zowel voor de arbeidsgever als voor de arbeidsnemer, al zal in de praktijk niet dezelfde advocaat arbeidsrecht voor beide partijen werken wanneer er een conflict is. Een advocaat arbeidsrecht adviseert en ondersteund wanneer het om arbeidsovereenkomsten, ontslag(-en), relatieconflicten en eventueel concurrentiebedingen gaat. Wanneer een advocaat arbeidsrecht een arbeidsovereenkomst opstelt zal dit gedaan worden in opdracht van de arbeidsgever, echter om te stellen dat dit alleen maar in het belang van de arbeidsgever is, klopt niet. De arbeidsovereenkomst is de formele bevestiging van de afspraken die een, nieuwe, medewerker heeft gemaakt met zijn of haar, nieuwe, arbeidsgever. Over het algemeen zijn een groot aantal punten in zo´n overeenkomst standaard en voor alle medewerkers hetzelfde, het gaat hier dan om zaken als onkostenvergoeding voor normale zaken (wanneer er een speciale baan is aangenomen waarbij bijvoorbeeld veel gereisd wordt, kan het zijn dat hier niet standaard vergoedingen vermeld worden), zoals vergoeding bij overwerk en reiskosten. Dit is niet om de nieuwe medewerker te verplichten, dat is een weerspiegeling van het beleid van de nieuwe werkgever. Hetzelfde zal normaal gesproken voor verlofregelingen en vakantiedagen gelden. Een werkgever die onder een specifieke cao valt, heeft dit ook in de arbeidsovereenkomst opgenomen, hier kan in principe niet vanaf geweken worden. Al deze “standaard” punten zijn vastgelegd als formaliteit tussen de werkgever en de werknemer, niet om zaken te forceren of af te dwingen. Speciale punten, die of als extra, of als afwijking op de cao, worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst zijn de extra afspraken die de arbeidsnemer heeft afgedwongen, of verkregen, van de arbeidsgever. Er moet dan gedacht worden aan een salaris dat boven de standaard cao-norm is, een lease auto (wanneer dit wel in de cao is opgenomen, gaat het bijvoorbeeld om een auto in een hogere klasse), bonusregeling en eventueel andere individuele afspraken. Voor zo´n overeenkomst, die tenslotte weerspiegelt wat gezamenlijk overeengekomen is, is de advocaat arbeidsrecht er absoluut voor beide partijen. Wanneer het echter om ontslag of relatieconflicten gaat ligt dit duidelijk anders en waarschijnlijk geldt dit ook voor concurrentiebeding. Ontslag kan komen vanuit verschillende kanten. U neemt, conform de vastgelegde opzegtermijn en inachtneming van het eventuele concurrentiebeding zelf ontslag, dan zal er vrijwel zeker geen advocaat arbeidsrecht nodig zijn. Mogelijk dat de arbeidsgever even vraagt de arbeidsovereenkomst te controleren met je ontslagaanvraag, maar wanneer dit volledig correct is, wordt er gehandeld zoals vastgelegd en vind beëindiging van de samenwerking plaats aan het einde van de opzegtermijn. Ervan uitgaande dat je niet naar een bedrijf gaat die onder het concurrentiebeding valt, zal er ook niets meer gebeuren en is de samenwerking als volledig geoorloofd voorbij. Wanneer je ondanks je concurrentiebeding toch bij een bedrijf zou zijn gaan werken, zonder hiervan melding te hebben gemaakt, dan kan de advocaat arbeidsrecht op verzoek van de ex-werkgever ingeschakeld worden en je daarop, inclusief de consequenties, daarop wijzen. Wat dan gebeurt hangt van beide partijen af, wordt het in den minne geschikt, wordt je aangeklaagd, moet je het bedrag betalen dat vermeld staat bij het concurrentiebeding, ligt volledig aan de arbeidsgever en, zeker in dit geval, zijn advocaat arbeidsrecht. Indien je ontslag wilt nemen, omdat je bij een andere bedrijf kunt en wilt gaan werken, maar het bedrijf valt onder het concurrentiebeding, kun je dit melden bij je ontslagaanvraag en vragen of er een uitzondering of een vriendelijke regeling getroffen kan worden. Indien je werkgever daar, deels, toe bereid is, kan hij de advocaat arbeidsrecht vragen hoe hij denkt dit te kunnen oplossen. Wanneer de aangeboden oplossing voor jou acceptabel is, kun je met vermelding van de gemaakte afspraak met betrekking tot het concurrentiebeding je ontslagaanvraag indienen. Op deze manier voorkom je problemen door het door jezelf geaccepteerde concurrentiebeding. Wanneer je door je werkgever ontslagen wordt, dan heeft hij allang de mogelijkheden en argumenten afgestemd met zijn advocaat arbeidsrecht, is het verstandig (of het voorstel moet zo gigantisch goed voor je zijn en het concurrentiebeding is geschrapt) om zelf ook een, andere, advocaat arbeidsrecht in de hand te nemen. Alleen op deze manier kom je er het beste vanaf. Bij, meestal gedwongen, massa ontslagen, wordt de verantwoordelijkheid voor de medewerkers die daarvoor in aanmerking komen, of door een gezamenlijke advocaat arbeidsrecht of door de vakbond, genomen. Dergelijke conflicten ontstaan vaak om een kostenbesparing wegens dreigend faillissement te voorkomen of na een overname / fusie. Over het algemeen proberen beide partijen er het beste van te maken. Beiden staan eigenlijk met de rug tegen de wand en al zullen de belanghebbende advocaten arbeidsrecht (of eventuele vakbonden) tegenover elkaar staan, ze willen een oplossing bereiken. Tenslotte een faillissement betekent voor beide partijen een definitief einde en een afvloeiingsregeling of een eenmalige uitkering of iets dergelijks kan men dan als ontslagenen vergeten. Overigens zal een concurrentiegeding normaal gesproken ingetrokken worden bij gedwongen ontslagen. Stel er ontstaat een relatieconflict tussen de arbeidsgever en de arbeidsnemer, dan hebben in 99 van de 100 gevallen beide partijen een advocaat arbeidsrecht nodig. Een heel enkele keer kan het niet nodig zijn, dit vooral wanneer de arbeidsnemer erkent zelf schuld aan het conflict te hebben en dit niet meer kan of wil terugdraaien. Dan kan de arbeidsnemer zich beter het geld sparen voor een advocaat arbeidsrecht en gewoon accepteren hoe het conflict opgelost kan worden of het ontslag, zoals vastgelegd voor dergelijke situaties in de arbeidsovereenkomst, accepteren. Een relatieconflict heeft altijd twee kanten, die van de arbeidsgever en die van de arbeidsnemer. De vraag doet zich dan ook snel voor, aan welke kant liggen de “wortels” van het relatieconflict. En kan het conflict opgelost worden, zonder dat het consequenties heeft voor de partijen? Zo ja, dan is er in geen structureel relatieconflict en is het opgelost zonder advocaat arbeidsrecht. Is het een structureel relatieconflict en kan het niet gezamenlijk opgelost worden, zal de partij die zich “slachtoffer” voelt in eerste instantie een advocaat arbeidsrecht in de hand nemen. Op het moment dat die zich meldt bij de “dader”, dan zal deze vrijwel altijd een andere advocaat arbeidsrecht in de hand nemen. En de advocaat arbeidsrecht dient dan voor 100% de rechten van zijn client.