AT webdesign
Image default
Zakelijke dienstverlening

Coaching in Zeeland, een programma op maat

Soms kan u behoefte hebben aan een persoon van buitenaf die zonder vooroordelen naar u luistert. Door het volgen van coaching in Zeeland kunt u dit bewerkstelligen. Tijdens een coaching programma krijgt u de beschikking over een persoonlijke coach. Deze coach luistert tijdens verschillende sessies naar uw problemen. Door u, wanneer nodig, een spiegel voor te houden, leert u uzelf beter kennen en kunt u binnen uzelf op zoek gaan naar een oplossing. Door het voeren van gesprekken met een coach wordt uw persoonlijke ontwikkeling ondersteund.

Persoonlijke gesprekken met coaching in Zeeland

Door het volgen van coaching in Zeeland kunt u individuele gesprekken voeren met een professionele coach. Tijdens deze coaching gesprekken blijft uw privacy gewaarborgd. Ook als werkgever kunt u ervoor kiezen om gebruik te maken van een coach, voor uzelf of voor uw werknemers. Als u uw werknemers graag verder wilt helpen met hun carrièreplan, dan doet u er goed aan om een coaching programma aan te bieden.

Doelen opstellen voor meer resultaat

Bij HR Consultancy kunt u terecht voor een coaching traject op maat. Tijdens deze coaching sessies worden er samen met de coach een aantal te behalen doelen bepaald. Deze doelen vormen het einddoel van het coaching traject. Tijdens een aantal gesprekken, gedurende een tijdsbestek van ongeveer zes maanden, wordt er telkens aan één of meerdere doelen gewerkt. Uit ervaring is gebleken dat het vooraf opstellen van doelen uiteindelijk tot grotere resultaten leidt. HR Consultancy heeft tijdens de coaching gesprekken resultaatgerichtheid dan ook hoog op haar prioriteitenlijstje staan.

Na afloop van het traject groeit u verder

Het einde van een coaching programma hoeft niet het einde van uw persoonlijke ontwikkeling te betekenen. De coach kan voor een overdracht naar uw bedrijf zorgen, waardoor u zelf verder kan met het behalen van uw doelen. Hierbij kan uw organisatie u dan verder helpen. 

http://www.hr-consultancy.nl/