AT webdesign
Image default
Rechten

Ik heb een dagvaarding ontvangen, wat nu?!

Wanneer u door een schuldeiser voor de rechter wordt gedaagd krijgt u daarvoor een dagvaarding. Hoe u hierop moet reageren verschilt van de zaak die tegen u is aangespannen. Kunt u zich vinden in de dagvaarding? Betaal die dan meteen en voorkom een rechtszitting. Bent u het er niet mee eens? Dan kunt u de zaak laten voorkomen.

Wat is een dagvaarding eigenlijk?

Een dagvaarding een gerechtelijk document waarin een schuld wordt beschreven. Het beschrijft wie, wat aan wie verschuldigd is en waarom diegene recht heeft op dit bedrag. Deze gerechtelijke procedure vindt plaats bij een civiel rechter, kartonrechter, of er vindt een kortgeding plaats. Waar en op welke tijd u voor de rechtszitting moet verschijnen staat ook in de dagvaarding.

De procedure

Wanneer een rekening niet (tijdig) wordt betaald is het mogelijk een bureau in te schakelen die helpt met incasseren. Allereerst zal er gedurende het minnelijke traject een oproep worden gedaan tot het betalen van een openstaand incasso. Wordt hier geen gehoor op gegeven dan zal er een gerechtelijke procedure worden opgestart.

Een dagvaarding kan enkel worden gedaan door een gerechtsdeurwaarder. In dit traject hebben we het over dagvaarden, beslaglegging en executie verkoop. De dagvaarding wordt door de gerechtsdeurwaarder zelf uitgebracht. Wanneer u niet thuis bent, is de deurwaarder gerechtigd de dagvaarding bij een huisgenoot of in gesloten envelop bij u achter te laten.

Wat doet u wanneer u een dagvaarding krijgt?

Zoals eerder benoemd ligt uw reactie aan de zaak die tegen u is aangespannen.

  • U bent het eens met de vordering

Wanneer de vordering klopt betaal dan gelijk het incasso bij de eisende partij, de advocaat of de gerechtsdeurwaarder. Hiermee bespaart u de kosten die een rechtszitting met zich mee zou brengen.

  • U bent het niet eens met de vordering

Wanneer de vordering niet klopt kunt u de dagvaarding laten voorkomen. Hiervoor heeft u geen advocaat nodig, uiteraard maak dat het wel een stuk makkelijker. Voornamelijk om te voorkomen dat u de zaak verliest. Bij de rechtbank, de Hoge Raad of het Gerechtshof is een advocaat wel verplicht.

Niet reageren

Hierboven is beschreven welke twee mogelijkheden u heeft wanneer u een dagvaarding heeft gekregen. Reageert u helemaal niet? Dan gaat de procedure door en wordt u bij verstek veroordeeld, inclusief de gevorderde incasso- en proceskosten. Reageert daarom altijd snel en op de aangegeven manier. Zo voorkomt u dat de kosten verder oplopen.

https://bundel.nl/Incasseren/