AT webdesign
Image default
Financieel

Generatiepact

Een generatiepact is een regeling die in de laatste 10 jaar steeds populairder is geworden. Terecht, een werknemer kan rustig zijn werkzaamheden afbouwen, vergroot de kans om in gezonde toestand met pensioen te kunnen en draagt zijn waardevolle kennis over op de jongere generatie. Aan de andere kant zijn er ook nadelen en kan het goed zijn, nadat u alle regelingen, spaarrekeningen, hypotheek enz. heeft bestudeerd dat misschien een deeltijdpensioen wel interessanter voor u is.

Werk, beloning, pensioen

Eerst leg ik een generatiepact in grote lijnen uit:

Bij een generatie pact krijgt een werknemer meer salaris dan dat zijn werkuren rechtvaardigen. Tevens gaat

de pensioenopbouw vaak volledig door. Een veel gebruikte verhouding is: 60% aan het werk, 80% salaris en 100% pensioenopbouw. Echter ik zie ook andere verhoudingen zoals 80% werkuren, 90% beloning en 100% pensioen. Wat er mogelijk is, is vaak afhankelijk van de cao echter afspraken op individueel niveau zijn ook te maken. Het is niet zo dat vakbonden door middel van een cao het alleenrecht op een generatiepact hebben. Een werkgever die geen cao heeft maar wel een generatiepact wil aanbieden kan dat doen. Belangrijk om in de gaten te houden dat het hier om complexe materie gaat en dat vooral deze werkgever daar een specialist voor inhuurt.

Waarom biedt de werkgever een generatiepact aan?

De werkgever en werknemer leveren dus samen iets in. De werkgever betaalt een hoger salaris dan dat de uren van de werknemer rechtvaardigen en de werknemer hoeft minder te werken en levert daar relatief weinig loon voor in. Dat is de korte termijn.

Dat kan ook anders worden bekeken. Op korte termijn is het bovenstaande waar, echter op lange termijn scheelt het ziektekosten en mogelijk dure opleidingskosten aan externe partijen om de jongere generatie op te leiden. Voor u als werknemer interessant? Dat kan maar weet u pas zeker nadat u uw volledige financiële situatie en wensen naar de toekomst toe in kaart heeft gebracht. Alles staat immers in verbinding met elkaar. Eén verkeerd onderdeel eruit en alles kan in elkaar vallen en dat willen we niet. Verstandig is om u te laten bijstaan door een onafhankelijk pensioenadviseur. Neem vandaag nog contact op.