AT webdesign
Image default
Dienstverlening

Het belang van goede verlichting voor sportvelden: veiligheid, prestaties en beleving

Voor sportveldverlichting is er in Nederland een subsidie beschikbaar, genaamd BOSA (Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties), welke is bedoeld voor sportverenigingen die voldoen aan bepaalde voorwaarden en financiële ondersteuning biedt bij de aanschaf en installatie van LED verlichting sportveld. Deze subsidie is bedoeld voor sportverenigingen die voldoen aan bepaalde voorwaarden, zoals een openbaar karakter van de sportaccommodatie en maatschappelijke meerwaarde. De sportaccommodatie moet in eigendom zijn van de gemeente of de sportvereniging. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang van de sportaccommodatie en het aantal gebruikers. De subsidie is van toepassing op rechtsvormen die niet btw-plichtig zijn, zoals stichtingen, verenigingen en coöperaties. Het is mogelijk om de BOSA-subsidie te gebruiken voor de aanschaf en installatie van LED-verlichting voor sportvelden. Neem contact op met LED Design Holland voor meer informatie over de subsidie en de mogelijkheden voor sportveldverlichting.

Wat is een LED-lichtplan op maat? 

Een LED-lichtplan op maat is een analyse van de verlichtingsbehoeften van een bedrijf, waarbij LED terreinverlichting wordt voorgesteld als een efficiënte en kosteneffectieve oplossing. Het lichtplan wordt specifiek afgestemd op de behoeften en wensen van het bedrijf en houdt rekening met factoren zoals de grootte van de ruimte, het gebruik van de ruimte, de gewenste verlichtingsniveaus en de energiebesparingen die kunnen worden behaald met LED terreinverlichting.

Een lichtplan op maat kan bedrijven helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen op het gebied van verlichting. Het biedt inzicht in de geschatte kosten, besparingen en terugverdientijd van het upgraden naar LED terreinverlichting. Hierdoor kunnen bedrijven hun budgetten beter plannen en de juiste investeringsbeslissingen nemen. Daarnaast zorgt een LED-lichtplan op maat voor optimale verlichting en draagt het bij aan een energiezuinig en duurzaam verlichtingssysteem. Het geeft bedrijven de mogelijkheid om hun verlichting te optimaliseren en te voldoen aan de geldende normen en eisen.

Goede verlichting voor sportvelden is belangrijk

Goede verlichting voor sportvelden is ontzettend belangrijk. Het biedt niet alleen spelers de mogelijkheid om hun sport te beoefenen, maar zorgt ook voor een veilige en prettige speelomgeving. Een goed verlicht sportveld zorgt ervoor dat spelers beter zicht hebben op de bal en hun tegenstanders, waardoor ze hun prestaties kunnen verbeteren. Daarnaast vermindert goede verlichting ook het risico op blessures, omdat spelers obstakels beter kunnen zien en sneller kunnen reageren.

Naast de voordelen voor spelers, heeft goede verlichting ook positieve effecten op toeschouwers en de sfeer rondom het veld. Een goed verlicht sportveld trekt meer publiek en zorgt voor een aangenamere kijkervaring. Bovendien geeft het de mogelijkheid om sportevenementen ook in de avonduren te organiseren, wat de sportparticipatie en het gemeenschapsgevoel kan vergroten.

Kortom, goede verlichting voor sportvelden is essentieel voor zowel spelers als toeschouwers. Het verbetert de veiligheid, prestaties en beleving van sport en draagt bij aan een gezonde en actieve samenleving.

https://www.leddesignholland.nl/