AT webdesign
Image default
Sport

Leer de samenleving als health coach bewuster leven en bewegen

De toenemende welvaart in onze maatschappij leidt ertoe dat mensen minder bewegen en meer eten. Hierdoor neemt het risico op ziekten als diabetes en andere welvaartsziekten toe. Daarnaast neemt de gemiddelde levensverwachting toe, waardoor vrijwel iedereen op latere leeftijd de gevolgen van een slechte leefstijl gaat zien. Uiteraard heeft dit niet alleen voor het individu vervelende gevolgen, maar ook voor het collectief van de maatschappij doordat de zorgkosten, en dus de zorgpremies, stijgen.

De oplossing: meer bewegen en bewuster leven

Er is een eenvoudige oplossing voor deze problematiek: de samenleving bewuster laten leven en meer laten bewegen! De health coach opleiding en andere fitness opleidingen spelen hierin een centrale rol. Met de health coach opleiding wordt onderwezen hoe mensen geholpen kunnen worden om een betere leefstijl eigen te maken. Waar de fitness opleidingen zich puur richten op het begeleiden van mensen bij het halen van trainingsdoelen, is in de health coach opleiding naast aandacht voor beweging tevens aandacht voor gedrag, voeding en ontspanning. Door te richten op beweging en het in balans brengen van de mens, ontstaat er meer aandacht voor bewuster leven en dat leidt tot een betere algehele gezondheid. Daarmee dragen de opleidingen direct bij aan een gezondere samenleving.

Kennis is key

De health coach opleiding en fitness opleidingen zijn gericht op het overbrengen van kennis. Het gaat in deze opleidingen niet alleen om het aanleren van een “trucje” om mensen te laten bewegen of gezonder te laten leven. De opleidingen gaan in op de fundamenten van het menselijk lichaam en de mentale aspecten die net zo belangrijk zijn. Hiermee kan iemand die deze opleiding afrond cliënten helpen met het doorgronden van de oorzaak van een ongezonde leefstijl en zo het probleem bij de wortel aanpakken. De opgeleide coach of trainer begeleidt de cliënt naar een leven waarin de nieuwe, gezonde leefstijl het uitgangspunt is. Door de voordelen van deze leefstijl te zien, en te weten wat deze betekent voor de lange termijn, blijft de cliënt enthousiast. Kennis is key!

Algemene opleiding en specialisatiemogelijkheden

De opleidingen geven een algemene basis om breed als coach te kunnen optreden om mensen te enthousiasmeren en onderwijzen in een gezonde leefstijl. Daarnaast bieden de opleidingen een goede basis voor specialisatiemogelijkheden. Zo zijn de fitness opleidingen bijvoorbeeld een goede basis om te specialiseren in het trainen van mensen met een lichamelijke beperking. De health coach opleiding geeft een ruime basis aan informatie over verschillende (welvaarts)ziekten en biedt een goed uitgangspunt om hierin te specialiseren.

Impact

De health coach en fitness opleidingen bieden de mogelijkheid om bij te dragen aan een gezonde samenleving. Iets om trots op te kunnen zijn!