AT webdesign
Image default
Business / Agriculture and Forestry

bedrijf cao

Bedrijven hebben er allemaal mee te maken of je nou werknemer of werkgever bent. Zonder ontstaan er geen goede afspraken en is het voor beide partijen erg onduidelijk. Ik heb het namelijk over de: Collectieve arbeid overeenkomst of ook wel de Cao. Hierin staan schriftelijke afspraken over arbeidsvoorwaarden. Hierin kan je informatie vinden over de overeenkomsten van bijvoorbeeld: het loon, de toeslagen, vakantiedagen of werktijden. De Cao wordt vaak afgesloten door 1 of meerdere werkgevers en 1 of meerdere werknemersorganisaties. De afspraken die in het Cao staan zijn gelijk of beter dan de wettelijke minima. Dit betekend dat het minimumloon wettelijk is vastgesteld, dit betekend dat het loon niet onder het minimum mag liggen maar er wel boven en bijvoorbeeld afspraken over de vakantiedagen. Na alle afspraken van de Cao heb je ook nog verschillende Cao’s namelijk bedrijfstak en één die is vastgelegd op de ondernemingsniveau.

 

Laten we beginnen bij de bedrijfstak Cao, dit is een afspraak die geld voor de hele bedrijfstak. Dit wordt afgesloten tussen 1 of meer werkgevers of werkgeversorganisatie en 1 of meer werknemersorganisaties. Deze Cao geldt alleen voor de bedrijven en werknemers die zijn vertegenwoordigt door de partijen die de cao hebben afgesloten. Bijvoorbeeld de bouw cao of de schilders cao.

 

De tweede soort cao wordt vaak gebruikt bij grote ondernemingen, ze krijgen een cao met alle arbeidsvoorwaarden die elke werknemer krijgt. Zonder een Cao moet je afspraken maken met je werkgever over de arbeidsvoorwaarden. Dit zijn wel afspraken die voldoen aan de wet zoals het minimumloon, de arbeidswet, de arbeidsomstandighedenwet, de wet arbeid en zorg. Deze wetten kan je allemaal vinden in het burgerlijk wetboek. Om de afspraken zo duidelijk mogelijk te maken en zorgen dat er geen miscommunicatie ontstaat is het verstandig om de afspraken schriftelijk vast te leggen in een individuele arbeidsovereenkomst. Zo weet je zeker dat beide partijen er mee eens zijn.

 

http://www.cbbs.nl