AT webdesign
Image default
Business / Agriculture and Forestry

BHV cursus of opleiding

De letters BHV staan voor bedrijfshulpverlener. Voor iedereen die in een bedrijf werkt kan een BHV diploma dus goed van pas komen. De cursus BHV bestaat uit een training voor levensreddend handelen en brandbestrijding. In elk bedrijf dient er iemand werkzaam te zijn die een geldig BHV certificaat heeft.

Wat zegt de wet over BHV?

In artikel 15 van de wet staat het volgende over bedrijfshulpverlening:

Ten eerste staat er dat de werkgever zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder de van deze wet bijstaan door een of meerdere werknemers die door hem zijn aangewezen als BHV’ers.

Ten tweede: het verlenen van hulp houdt in elk geval in dat de bedrijfshulpverlener hulp verleend bij eerste hulp bij ongevallen, het beperken en het bestrijden van brand. Maar ook het beperken van de gevolgen van ongevallen. Tevens hoort er ook bij dat er in noodsituaties alarm geslagen moest worden en dat de medewerkers geëvacueerd moeten worden. De bedrijfshulpverleners beschikken over een dusdanige opleiding en uitrustig en zijn met zulke getalen dat zij bovenstaande taken naar behoren kunnen uitvoeren.

Welke taken gelden hierbij?

Wanneer je de cursus BHV volgt, gelden er 4 verschillende taken. Deze 4 taken worden de cursisten aangereikt om de taak van BHV naar behoren uit te kunnen voeren.

De eerste taak is het verlenen van eerste hulp bij ongevallen. Wanneer er een ongeval plaatsvind, moet de BHV’er EHBO kunnen toepassen. De tweede taak is beperking en bestrijding van een beginnende brand. Wanneer er brand ontstaat moet de bedrijfshulpverlener weten wat hem/haar te doen staat. De derde taak is het begeleiden van een ontruiming van het gebouw. Wanneer het gebouw niet meer veilig is, moeten de aanwezige medewerkers snel en netjes naar buiten begeleid worden. Tot slot taak 4:  communicatie met andere diensten zoals de brandweer en de politie.

http://www.blomopleidingen.nl/bhv/