AT webdesign
Image default
Business / Agriculture and Forestry

Organisatiecultuur binnen een bedrijf

Het is heel belangrijk voor bedrijven om te weten in welke organisatie cultuur zij nou eigenlijk werken. Organisatiecultuur is de wijze hoe mensen met elkaar omgaan in een organisatie, hierbij kan je denken aan formeel of informeel samenwerken. Mensen moeten zich op elkaar afstemmen. Om erbij te horen en zich goed te voelen, is het handig om dezelfde dingen belangrijk te vinden. Mensen vinden elkaar ook aardiger naarmate ze meer op elkaar lijken, is uit onderzoek gebleken. Tevens kunnen zij elkaar beter begrijpen en werken met de zelfde normen en waarden in een organisatie.

Een organisatie bevat vaak een formele of informele organisatie. De informele organisatie staat de mens centraal en zijn er niet veel processen en procedures in de organisatie. Meestal  noemen ze dit de persoonscultuur en de werknemers kunnen hun dag zelf inplannen met hun werkzaamheden. Mensen brengen hun hoofd en hart mee, niet alleen hun handen. De formele organisatie wordt wel gezien als het topje van de ijsberg. De informele karakteristieken van organisaties zijn het grote verborgen deel van de uitberg: uit het zicht, maar altijd aanwezig. Er zijn veel procedures en regels en hier wijken ze vaak niet van af, als dit wel gebeurt moet dit een goeie reden zijn zoals winst. Dit komt vaak voor in Amerikaanse bedrijven.Bedrijven zijn tegenwoordig steeds bewuster bezig met de bedrijfscultuur en vitaliteit binnen de organisatie en kijken hoe zij hun werknemers het beste kunnen inzetten. Dit kan met behulp van een speciale programma.  Bij vitaliteitsprogramma’s wordt vaak gedacht aan een bedrijfssport programma, waarbij collega’s samen sporten of deelnemen aan een wedstrijd. Dit zorgt er voor dat de bedrijfssfeer veranderd binnen organisaties omdat medewerkers elkaar steeds beter leren kennen. 

Het bedrijf Carrièrepoort is een dienstverlenend bureau gericht op Human Resource Development . Zij houden zich bezig met de vitaliteit in de organisatie en onderzoeken hoe zij medewerkers in beweging kunnen houden binnen een organisatie. Zij kunnen ook helpen met outplacement, reorganisatie en zakelijke coaching. Klik hier voor meer informatie of ga naar de website www.carrierepoort.nl.

http://www.carrierepoort.nl/